Home / Tag Archives: pronouns

Tag Archives: pronouns

Demonstrative Pronoun – นิยมสรรพนาม

pointing

Demonstrative Pronoun หรือ บางตำราเรียกกันว่า Definite Pronoun หรือ นิยมสรรพนาม เป็นคำนามที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือจำนวน มีความหมายชี้เฉพาะเจาะจง สรรพนามประเภทนี้จำง่ายเพราะจะมีตัวบ่งบอก ... Read More »

Personal Pronoun – บุรุษสรรพนาม

personal pronoun

Personal Pronoun หรือภาษาไทยเรียกว่าบุรุษสรรพนาม ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของที่เรากล่าวถึง เราจะเลือกใช้ Personal pronoun ตัวไหนดีนั้น ก็ขึ้นอยู่ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. จำนวน หรือ number: ... Read More »