Home / Tag Archives: possessive pronouns

Tag Archives: possessive pronouns

Possessive Pronoun – สามีสรรพนาม

shoes

Possessive Pronoun เเปลว่า สามีสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคน สัตว์ และสิ่งของ จริงๆแล้ว progressive pronoun ก็เป็นรูปที่แสดงความเป็นเจ้าของของ personal pronoun นั่นเอง และก่อนที่จะใช้ ... Read More »