Home / Tag Archives: noun

Tag Archives: noun

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Countable (นามนับได้)

bottle

คำนามในภาษาอังกฤษมีทั้งนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้ นามบางจำพวกมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์แตกต่างกัน วิธีจำว่านามไหนคือนามที่นับได้และนามไหนนับไม่ได้นั้นแยกได้ง่ายๆคือ หากคุณสามารถใส่ ตัวเลขไว้หน้านาม และเติม S ที่ท้ายคำนามนั้น ก็แสดงว่านามนั้นเป็นนามที่นับได้หรือ Countable นั่นเอง เช่น Jacob gave his ... Read More »

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Abstract Noun (อาการนาม)

apple-13307009850Ub

อาการนามหรือ Abstract Noun คือคำนามที่เป็นชื่อสภาวะ เป็นสถานะของคนสัตว์สิ่งของ จำง่ายๆเลยคือ Abstract เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เมื่อคำนามคือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ดังนั้น Abstract ... Read More »