Home / ไวยากรณ์ / รู้ไว้ก่อนเรียนแกรมม่า / เตรียมพร้อมก่อนเรียนไวยากรณ์ ชุดที่ 1 – Part of Speech (วิดีโอประกอบ)

เตรียมพร้อมก่อนเรียนไวยากรณ์ ชุดที่ 1 – Part of Speech (วิดีโอประกอบ)

ก่อนที่จะเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้น คุณควรจะทราบความหมายและรู้จักศัพท์เฉพาะสำหรับผู้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเสียก่อนค่ะ  ถ้าคุณรู้ศัพท์พวกนี้แล้ว ต่อไปจะเรียนไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้น อย่าข้ามขั้นตอนนี้ไปเด็ดขาด นอกจากว่าคุณจะเป็นผู้เรียนระดับแอดว๊านซ์เเเล้ว ถ้าระดับนั้นจะเลือกเรียนได้ตามหัวข้อที่สนใจ แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่หัดเรียน ขอให้เป็นไปแบบเป็นขั้นเป็นตอน ใจเย็นๆ อย่าลืมว่า แกรมม่านี่เรียนกันหลายปีเลยทีเดียวค่ะกว่าจะเข้าใจและรู้จักการทำมาใช้

วิดีโออธิบายเรื่อง Part of Speech

Part of Speech

Part of Speech คืออะไร Part of Speech คือส่วนของคำพูด หรือชนิดของคำพูด ประโยคในภาษาอังกฤษที่เราอ่าน พูด หรือเขียนอยู่ในปัจจุบันต่างก็แยกออกเป็นส่วนๆด้วยกันทั้งนั้น ส่วนของคำพูดมีอยู่ 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Noun หรือ คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติหรือคุณค่า เช่น Tom, cat, table, house, หรือ justice
  2. Pronoun หรือ สรรพนาม คือทำที่ใช้แทน Noun ในประโยค เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกล่าวคำ Noun ซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น I, We, You, They, He, She, It
  3. Verb หรือ กริยา คือคำหรือกลุ่มคำที่เป็นภาคแสดงของประธานทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ เช่น He eats an apple. 
  4. Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ คือคำที่ไปขยาย  Verb, Adjective หรือแม้แต่ Adverb ด้วยกันเพื่อทำให้ประโยคมีความจัดเจนยิ่งขึ้น เช่น slowly – he slowly eats an apple. 
  5. Adjective หรือ คำคุณศัพท์ คือคำหรือกลุ่มคำที่ขยาย Noun หรือ Pronoun ทำให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น red car, blue van, happy child
  6. Preposition หรือ บุรพบท คือคำที่เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นในประโยค ช่วยให้ประโยคมีใจความสละสลวยยิ่งขึ้น เช่น The cat is under the table.
  7. Conjunction คือ คำสันธาน มีไว้สำหรับเชื่อคำ วลี หรือประโยค ทำให้มีเนื้อความเกี่ยวโยงกัน เช่น He likes black but I like white.
  8. Interjection คือ คำอุทาน เป็นคำหรือประโยคที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ! เล่น Oh my! หรือ What a beautiful girl she is!

About elle

ผู้จัดทำชื่อ “แอ๋ว” ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ไหนแต่ไรเพราะคิดว่ามันง่ายแสนง่าย วิชาอะไรไม่รู้ไม่ต้องคำนวน แค่พูด อ่าน ฟัง และเขียนได้ ก็เรียนได้สบายเฉิบ สร้างเว็บนี้ขึ้นมาแบ่งปันเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้คนไทยเรียนอังกฤษได้แบบง่ายๆสบายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*