Home / ไวยากรณ์ / Pronouns - สรรพนาม / ทำความเข้าใจเรื่อง Pronouns หรือคำสรรพนาม

ทำความเข้าใจเรื่อง Pronouns หรือคำสรรพนาม

เรียนอังกฤษออนไลน์กับ Engacademy.com วันนี้ขอเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Pronouns ค่ะ  Pronouns คือคำสรรพนาม มีไว้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อไม่ให้เราต้องกล่าวถึงคำนั้นซ้ำๆซากๆ

David drives to his mother’s house today. Along the way, he stops to buy her a bunch of flowers and a box of chocolate.

จากประโยคด้านบน pronoun “he” แทนชื่อ David เพราะเราไม่อยากเอ่ยชื่อ David, David, David ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเอง   หลักๆแล้ว Pronouns แบ่งออกเป็น 9 ชนิดด้วยกัน

 1. 1. Personal Pronoun คือ บุรุษสรรพนาม ตามธรรมชาติแล้วนี่ เวลาเราพูดคุยกัน จะมีบุรุษอยู่ 3 (person)  แบบ คือผู้พูด (บุรุษที่ 1) ผู้ฟัง (บุรุษที่ 2)และคนหรือสิ่งที่ถูกกล่าวถึง(บุรุษที่ 3)  และมีจำนวนอยู่ 2 พจน์ (number)ได้แก่ เอกพจน์(singular) และพหูพจน์(plural) และยังมีรูปประธาณ (subject pronoun) รูปคุณศัพท์ (adjective pronoun) แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive) และรูปเน้นย้ำ (reflective) อีกด้วย อ่านแล้วอย่างพึ่งงง เพราะมันไม่ยากอย่างที่คิด
 2.  2. Progressive Pronoun คือ สามีสรรพนาม ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งที่เรากล่าวถึง และอยู่ดีจะมาพูดถึง Pronoun นี้ลอยๆไม่ได้ มันต้องมีที่มาที่ไป ต้องเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ คือต้องมีตัวแปรนั่นเอง (antecedent)  คำนามประเภทนี้แยกออกได้เป็น Number (เอพจน์ – singular และ พหูพจน์ – plural ), Person (บุรุษที่ 1 – 1st, บุรุษที่ – 2nd, บุรุษที่ – 3rd), และ Gender (male/female)
 3.  3. Demonstrative Pronoun หรือ นิยมสรรพนาม  บางตำราเรียก Definite Pronoun ใช้เรียกสิ่งของ มีทั้งแบบ singular และ plural  ที่นิยมใช้ได้แก่ This, that, these, those
 4. Indefinite Pronoun คือ อนิยมสรรพนาม คือคำที่ใช้แทนนามทั่วๆไปได้ ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครหรืออะไร ตัวอย่างเช่น some, someone, somebody, something, anybody
 5. Interrogative Pronoun คือ ปุจฉาสรรพนาม เป็นคำที่เอาไว้ถาม เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ เราจึงใช้ Interrogative Pronoun แทนสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น who, what, when, where, how เป็นต้น
 6. Relative Pronoun หรือประพันธ์สรรพนาม เป็นสรรพนามที่บอกถึงอนุประโยคที่มีความสัมพันธ์กัน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น relative pronoun และที่มัน เป็น relative เพราะมัน relates กันหรือเกี่ยวข้องกันนั่นเอง มีอยู่ 5 ตัวคือ who, whom, which, และ that
 7. Reflective Pronoun คือสรรพนามสะท้อน ใช้เมื่อเราต้องการกล่าวถึงประธานของประโยคหรืออนุประโยค สังเกตุได้ง่ายๆคือจะลงท้ายด้วย -self ถ้าเป็น singular และ -selves ถ้าเป็น plural เช่น myself, ourselves
 8. Distributive Pronoun คือ วิภาคสรรพนาม ใช้กล่าวถึงคนหรือสิ่งของทีละอัน ทีละคน ทีละอย่าง มีรูปเป็น singular เสมอ เวลาใช้ต้องใช้ร่วมกับกริยาที่เป็น singular ด้วย มีอยู่ 3 ตัวคือ  each, neither, either
 9. Reciprocal Pronoun คือ สัมพันธสรรพนาม ใช้เพื่อแสดงว่าบุคคลหรือสิ่งที่กล่าวถึงนั้นกระทำสิ่งเดียวกันต่อกัน มีความรู้สึกเหมือนกันต่อกัน ออกแนว”ซึ่งกันและกัน” มีอยู่สองตัวคือ each other,  และ one another

Pronoun อยู่ตำเเหน่งไหนบ้างของประโยค คำตอบคือทำหน้าที่เหมือนคำนาม (noun) ทั่วไป แต่จะพิเศษกว่าหนึ่งอย่างคือ สรรพนามจะอยู่ในตำแเหน่งเสริมกรรมด้วย ตัวอย่างตำเเหน่งของ Pronoun:

 • ตำเเหน่งประธาน เช่น; I love you.   Pronoun “I” เป็นประธานของประโยค
 • ตำเเหน่งกรรมตรง; I love you.  Pronoun “You” เป็นกรรมตรงของประโยค
 • ตำเเหน่งกรรมรอง; He gives me a rose. Pronoun “Me” เป็นกรรมรองของประโยค กรรมตรงคือ “watch”
 • ตำแหน่งกรรมของบุพบท; He give a rose to her. Pronoun “Her” เป็นกรรมของ Proposition “to”
 • ตำแหน่งส่วนเสริมประธาน ; The winner is you. Pronoun “You” เป็นส่วนเสริมประธาน “The winner”.

หน้าหลัก Pronoun บทความถัดไป

About elle

ผู้จัดทำชื่อ “แอ๋ว” ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ไหนแต่ไรเพราะคิดว่ามันง่ายแสนง่าย วิชาอะไรไม่รู้ไม่ต้องคำนวน แค่พูด อ่าน ฟัง และเขียนได้ ก็เรียนได้สบายเฉิบ สร้างเว็บนี้ขึ้นมาแบ่งปันเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้คนไทยเรียนอังกฤษได้แบบง่ายๆสบายๆ

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*