Home / ไวยากรณ์ / Articles หรือ คำนำหน้านาม

Articles หรือ คำนำหน้านาม

หลักการใช้ Article The (3)

scrabble-62837_640

The เป็น Article ประเภท Definite Article คือใช้เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียว ความเฉพาะเจาะจงของ Nouns ใช้ได้ทั้ง noun ที่เป็น singular และ plurals, ... Read More »

หลักการใช้ Article A และ An (2)

glasses-219734_640

A และ An เป็น Indefinite Articles หรือ Article ที่แสดงความหมายโดยทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  เราใช้เพราะเราไม่คำนึงถึงหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังพูดหรือเขียนถึงเท่าไหร่นัก เช่น There once was ... Read More »

Articles ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคืออะไร (1)

school-books-99476_640

Articles หรือภาษาไทยเรียกว่าคำนำหน้านาม มีอยู่เพียงแค่ 3 ตัวเท่านั้นคือ a, an, the จำนวนน้อยแต่ถ้าใช้ไม่ถูกก็จะทำให้ใจความประโยคเปลี่ยนและความหมายเปลี่ยนได้ เช่นคุณมีถ้วยกาเเฟใบโปรด อยากให้เเฟนชงกาเเฟใน the cup ให้ แต่ดันพูดผิดเป็น ... Read More »