Home / ไวยากรณ์

ไวยากรณ์

พื้นฐานที่สำคัญของการเขียนและพูดภาษาอังกฤษคือไวยากรณ์หรือแกรมม่า เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฟรีออนไลน์ง่ายๆกับ Engacademy.org

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Uncountable (นามนับไม่ได้)

water

นามนับไม่ได้หรือ Uncountable Noun บางตำราเรียกว่า Mass Nouns เป็นสะสาร ความคิด คุณสมบัติ เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้และนับเป็นชิ้นไม่ได้ เราแบ่งมันออกเป็นส่วนไม่ได้ หรือเรานับมันไม่ได้นั่นเองค่ะ เช่น เรานับน้ำ (water)ไม่ได้ แต่เรานับแก้วน้ำ ... Read More »

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Countable (นามนับได้)

bottle

คำนามในภาษาอังกฤษมีทั้งนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้ นามบางจำพวกมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์แตกต่างกัน วิธีจำว่านามไหนคือนามที่นับได้และนามไหนนับไม่ได้นั้นแยกได้ง่ายๆคือ หากคุณสามารถใส่ ตัวเลขไว้หน้านาม และเติม S ที่ท้ายคำนามนั้น ก็แสดงว่านามนั้นเป็นนามที่นับได้หรือ Countable นั่นเอง เช่น Jacob gave his ... Read More »

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Abstract Noun (อาการนาม)

apple-13307009850Ub

อาการนามหรือ Abstract Noun คือคำนามที่เป็นชื่อสภาวะ เป็นสถานะของคนสัตว์สิ่งของ จำง่ายๆเลยคือ Abstract เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เมื่อคำนามคือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ดังนั้น Abstract ... Read More »

Demonstrative Pronoun – นิยมสรรพนาม

pointing

Demonstrative Pronoun หรือ บางตำราเรียกกันว่า Definite Pronoun หรือ นิยมสรรพนาม เป็นคำนามที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือจำนวน มีความหมายชี้เฉพาะเจาะจง สรรพนามประเภทนี้จำง่ายเพราะจะมีตัวบ่งบอก ... Read More »

Possessive Pronoun – สามีสรรพนาม

shoes

Possessive Pronoun เเปลว่า สามีสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคน สัตว์ และสิ่งของ จริงๆแล้ว progressive pronoun ก็เป็นรูปที่แสดงความเป็นเจ้าของของ personal pronoun นั่นเอง และก่อนที่จะใช้ ... Read More »

Personal Pronoun – บุรุษสรรพนาม

personal pronoun

Personal Pronoun หรือภาษาไทยเรียกว่าบุรุษสรรพนาม ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของที่เรากล่าวถึง เราจะเลือกใช้ Personal pronoun ตัวไหนดีนั้น ก็ขึ้นอยู่ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. จำนวน หรือ number: ... Read More »

ทำความเข้าใจเรื่อง Pronouns หรือคำสรรพนาม

สรรพนาม immage

เรียนอังกฤษออนไลน์กับ Engacademy.com วันนี้ขอเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Pronouns ค่ะ  Pronouns คือคำสรรพนาม มีไว้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อไม่ให้เราต้องกล่าวถึงคำนั้นซ้ำๆซากๆ จากประโยคด้านบน pronoun ... Read More »

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – Material Noun

metal

Noun คือชื่อ และ Material noun ก็เป็นนามอีกหนึ่งประเภท ภาษาไทยเรียกว่า “วัตถุนาม” ซึ่งเป็นชื่อของเนื้อวัตถุ โลหะ สาร ของเเข็ง ของเหลว แร่ธาติ ตามหลักไวยากรณ์แล้ว ... Read More »

Collective Noun ตอนที่ 2: การใช้ Verb และ Pronoun กับ Collective Noun

mom-20666_640

คนนี่มีลักษณะพิเศษ คือเป็นได้ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ และอยู่แบบเดี่ยวๆ ดังนั้น collective noun ของคนจึงเป็นได้ทั้งรูป singular และ plural ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม และนี่เเหละที่ทำให้หลายๆคนงงว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะบอกได้อย่างไรว่าตอนไหนเป็น singular ... Read More »